ΕUDOXOS TEXNIKH IKE

Tεχνική εταιρεία με έδρα την Λ. Πεντέλης 39Α και Εκτορος Βριλήσσια 15235
τηλ. επικοινωνίας 210. 60.95.431 και fax 210. 60.95.432
Kατασκευή δημοσίων και πάσης φύσεως ιδιωτικών έργων.
Αριθμός ΓΕΜΗ της ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ 132081001000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ΔΙΑΧ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015)
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015
Εγχειρίδιο διαχείρισης ποιότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Δείτε περισσότερα για εμάς